Over Kathalijne

 

Geboren 5 september 1970 te Rotterdam.

Afgestudeerd 1998 aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht, Illustratie.

 

Figuratief, abstract, dramatisch of analytisch: het werk van Kathalijne Hes is zeer divers.

Ondanks die divsersiteit blijft haar bijna fysieke stijl altijd herkenbaar. Inmiddels bestaat

haar oeuvre uit honderden werken. 

Kathalijne laat zich inspireren door verval; oude muren, fresco's, roestig staal,

afgebladerde deuren, rotswanden, gesteente, landschappen en de natuur. 

 

De lagen van het leven, de ervaringen van de kunstenaar uitgedrukt in een met zorg

samengesteld palet aan kleuren. En ergens in die lagen bevindt zich een detail van een

ervaring in miniatuur, om het gevoel van ruimte en landschap te creeëren.

 

Vanuit het adagium Non Puto Facio [lat. niet denken maar doen] begint Kathalijne

aan haar werk. De staat van zijn is haar vertrekpunt. Het is een niet vooropgezet plan

dat associaties en sferen oproept die kunnen resulteren in spontane vondsten die hun oorsprong

vinden in de beleveniswereld van de kunstenaar. Net als het afbladderen van een oude

muur: de schoonheid ontstaat doordat het verval haar werk doet. Het verval is een natuurlijk

proces, zonder vaste regels en vormen. Die toevalligheid die ontstaat vanuit 'niet denken

maar doen', vormt de basis van Kathalijns werkwijze. 

 

Iets onverwachts of abnormaals vinden of waarnemen, valt niet te plannen. Maar je kunt wel,

áls het zich voordoet, de kans aangrijpen om zo'n ontdekking op een kunstzinnige manier te benutten.

Het krijgen van een spontaan idee kan uiteraard niet worden geprogrammeerd, maar creativiteit begint

immers daar, waar het georganiseerde ophoudt...